Vi har brugt Jan Køster med jævne mellemrum de seneste 10 år. Jan giver kvalificeret sparring på, hvordan opgaven kan løses, og han leverer altid godt håndværk. Man hører ofte, at man ikke kan lave en aftale med en håndværker. Det gælder absolut ikke for Jan. Han holder alle aftaler og tidsfrister til punkt og prikke. Den eneste betænkelighed vi har ved at anbefale Jan til andre er, at han så måske kan være optaget af andre opgaver næste gang, vi får brug for ham.